EnglishPolishMagyar

Przykłady Zastosowania

Aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku managerowie poszukują narzędzi umożliwiających zarządzanie i monitorowanie działań firmy nie tylko z poziomu wyniku finansowego, ale również z poziomu rezultatu oraz zależności działań operacyjnych i procesowych. Takim narzędziem jest Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard) oparta o metodę Zarządzania przez Cele wykorzystująca kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności KPI we wszystkich obszarach firmy.

Zrównoważona Karta Wyników (ZKW) umożliwia stworzenie naturalnego i przekrojowego obrazu firmy z perspektywy finansowej, klienta, efektywności działań operacyjnych jak i długofalowego obszaru innowacji i rozwoju. ZKW pozwala na szybką ocenę nie tylko aktualnej kondycji firmy, ale również skuteczności podejmowanych działań wpływających na kierunek realizowanej strategii. Po przez odpowiednie dobranie wskaźników efektywności i wydajności KPI, ZKW umożliwia natychmiastową lokalizację potencjalnych źródeł zagrożeń lub obniżenia efektywności. Metoda Zarządzania przez Cele poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności KPI jest niezastąpiona w optymalizacji procesów biznesowych, wdrażaniu Lean Management oraz doboru usprawnień procedur które przynoszą największe efekty.

Takie spojrzenie na firmę umożliwia podejmowanie decyzji w łatwy i prosty sposób w celu korekty obranego kierunku i efektywnej realizacji strategii. Można powiedzieć, że decyzja oparta na ZKW jest decyzją zgodną z realizowaną strategią.

Zrównoważona Karta Wyników składa się z czterech obszarów:

Finanse

Analizując model ZKW typowej firmy zauważymy, że w obszarze finansowym oprócz oczywistych wskaźników związanych z poziomem Marży Brutto (ang. Gross Profit Margin lub GPM%) lub Zysku Operacyjnego - EBIT (ang. Earnings Before Interest and Taxes), znajdą się również w zależności od struktury i modelu finansowego wskaźniki obrazujące Stopę Zwrotu z Kapitału - ROI (ang. Return on Investment) lub ROCE (ang. Return on Capital Employed).

Dodatkowo dbając o stabilną sytuację finansową firmy, jak również odpowiedni przepływ gotówki, wśród wskaźników finansowych często można znaleźć wskaźnik Cykl Konwersji Gotówki (ang. Cash Conversion Cykle) lub przynajmniej wskaźnik okresu windykacji Rotacja Należności - DD (ang. Debtor Days).

W obszarze finansowym ZKW często znajdują się również wskaźniki związane z poziomem Sprzedaży - NSV (ang. Nett Sales Value) czy wskaźnik obrazujący Poziom Wzrostu Sprzedaży.

Bardzo przydatnym wskaźnikiem finansowym w celu bezpośredniego porównania się z konkurencją jest wskaźnik Rotacji Aktywów Obrotowych.

Aby wypróbować system zarejestruj się .

Klienta

Aby firma mogła dobrze prosperować i realizować swoje cele z finansowego punktu widzenia musi pozyskać klientów, którzy kupują produkty lub usługi oferowane przez firmę. Czynników, które wpływają na sukces w obszarze klienta jest wiele.

Wskaźniki obrazujące jakościowy aspekt dostarczonych produktów i usług wydają się oczywistymi sposobami pomiaru satysfakcji klienta. Typowo stosuje się wskaźniki monitorujące ilościowy lub wartościowy Poziom Reklamacji oraz zwrotów sprzedanych produktów. 

Wiele branż wymaga bardzo wysokiej terminowości dostaw połączonej z kompletną realizacja  zamówienia. Monitorowanie przynajmniej jednego z tych aspektów Terminowości - OT (ang. On-Time) lub Kompletności - IF (ang. In-Full),  staje się więc być koniecznym wyborem. W wielu sektorach wskaźnik Perfekcyjnego Zamówienia - OTIF (On-Time-In-Full) będący iloczynem powyżej wskazanych wskaźników cząstkowych jest normą i wpisywanym w formalne kontrakty SLA (ang. Service Level Agreement)

Jeśli rynek, na którym działa firma jest wysoko konkurencyjny oraz charakteryzuje się niską lojalnością klienta, monitorowanie wskaźnika Poziomu Retencji Klienta lub Rotacji Klientów pozwoli na oszacowanie rezultatów, jakie osiąga firma pod względem budowania własnej marki i pozycji na rynku.

Firmy, które dopiero wchodzą na rynek lub realizują strategię agresywnego wzrostu udziału w rynku w przypadku braku możliwości bezpośredniego pomiaru rezultatu, mogą monitorować Ilość Nowych Klientów jak również Średnią Wartość Zamówienia.

Wiele wskaźników związanych z bezpośrednimi działaniami marketingowymi również znajduje się w tym obszarze. Typowymi są wskaźniki Konwersji czy Poziomu Odwiedzin na stronach internetowych.

Aby wypróbować system zarejestruj się.

Operacyjny

Obszar operacyjny posiada najszerzej rozwinięty zakres wskaźników, co jest zrozumiałe ze względu na różnorodność działów oraz modeli biznesowych. Poniżej opis paru typowych przykładów.

W dziale produkcji trzy aspekty monitorowanych wskaźników są oczywiste, są to: Jakość, Dostępność oraz Wydajność procesu produkcyjnego. Każdy z tych elementów wpływa w znaczący sposób na całkowitą efektywność tego działu. Wiele firm produkcyjnych jako podstawowy wskaźnik używa wskaźnik Całkowita Efektywność Produkcyjna - OEE (ang. Overall Equipment Efectivness), który jest obliczany na podstawie powyższych trzech wskaźników. W zależności od specyfiki jak również indywidualnych potrzeb wskaźniki obrazujące Ilość Elementów na Roboczo-Godzinę, Jednostkowy Koszt Wytworzenia czy Średni Czas Wytworzenia należą do najczęściej wybieranych.

Dział utrzymania ruchu jest nierozerwalnie związany z produkcją. Wskaźniki takie jak MTBF (Mean Time Between Failures) oraz MTTR (Mean Time To Repair) są tu standardem. Należy zwrócić uwagę, iż wewnętrzny dział IT, w charakterze swojej funkcji jest bardzo zbliżony do działu utrzymania ruchu, i jako taki stosuje wiele takich samych wskaźników. Średni Koszt Naprawy czy analiza związana z lokalizacją, użytkownikiem czy typem sprzętu są elementami pomagającymi usprawnić ten obszar działalności.

Obszar logistyki, jako główna część łańcucha dostaw jest drugim bardzo obfitym we wskaźniki obszarem. Wcześniej wspomniane wskaźniki związane z terminowością i kompletnością dostaw znajdują tu odzwierciedlenie we wskaźniku OTIF (On-Time In-Full znany też jako DIFOT), który jest obliczany dla dostawców. Niektóre firmy dodatkowo wzbogacają wskaźnik OTIF o element EF (Error-Free) tworząc wskaźnik Perfekcyjnej Dostawy.

Wskaźniki związane z Jednostkowym Kosztem Przesyłki, Ilością Przesyłek oraz efektywnością działań wewnątrz działu tworzą następną grupę wskaźników. Duża ich część jest stworzona na bazie wskaźników produkcyjnych uwzględniając różnice jak również analogie procesów.

Dużą część wskaźników logistycznych tworzą wskaźniki związane z magazynem, jego poziomem stanów zarówno ilościowych jak i wartościowych. Wskaźniki Rotacji Magazynu oraz Dostępności Asortymentu są tu podstawowymi przykładami. Podobnie jak w produkcji często monitoruje się efektywność i wydajność magazynu po przez wskaźnik Poziomu Przygotowanych Zamówień na Roboczo-Godzinę czy Ilości Pobrań na Magazyniera. W zależności od prowadzonej polityki (strategii) magazynowej należy dobrać dodatkowe wskaźniki, które odzwierciedlają ten fakt.

Dział obsługi klienta i związana z nim często funkcja call center są kolejnymi działami szeroko stosującymi wskaźniki wydajności. Typowymi przykładami wskaźników są Średni Czas Odebrania Telefonu, FTRR (First Time Resolution Rate) czy CAR (Call Answer Ratio). W dziale Obsługi Klienta często monitoruje się również Całkowity Czas Obsługi Zamówienia oraz Jednostkowy Koszt Obsługi Zgłoszenia. Duże znaczenie na dobór wskaźników w tym dziale ma sam model biznesowy, jak również realizowana polityka (strategia) firmy w tym zakresie.

Aby wypróbować system zarejestruj się .

Rozwoju

Obszar rozwoju obejmuje wskaźniki z dziedziny zasobów i kapitału ludzkiego, posiadanej wiedzy zarówno ze względu na zatrudnionych pracowników jak i dostępnych technologii. Nie należy tu zapomnieć o miękkich elementach związanych z komunikacją, zasadami oraz zwyczajami panującymi w firmie często określanymi, jako „Company Culture”, które mają również istotny wpływ na efektywność firmy.

Wskaźniki związane z zasobami ludzkimi są szczególnie istotne ze względu na ich bezpośredni wpływ na efektywność i wydajność pracy. Jest oczywiste, że niskie zadowolenie z warunków pracy lub brak dyscypliny jednej lub paru osób może wpłynąć destabilizująco na resztę zespołu. Monitorując tą część działalności możemy otrzymać pierwsze sygnały o zbliżających się zagrożeniach w innych obszarach firmy.

Weźmy dla przykładu nieobecność kluczowego pracownika. Taka sytuacja wymusza zastąpienie go osobą, która nie koniecznie będzie w stanie pracować na tym samym poziomie efektywności i jakości. Ta sytuacja może się, więc odbić na spadku wskaźników związanych z tymi aspektami. To z kolei może wpłynąć na poziom zadowolenia klienta (spadek poziomu sprzedaży) lub zwiększenie kosztów, aby odzyskać utraconą pozycję. W efekcie ostateczny wynik finansowy nie osiągnie założonych celów.

W zakresie HR związanego z pracownikami przykładowymi wskaźnikami mogą być ABS% (Absence Rate), Rotacja Pracowników, Retencja Kluczowych Pracowników czy Średni Czas Rekrutacji.

Wskaźniki, które pomagają mierzyć potencjał wiedzy to Średnia Ilość Godzin Szkolenia na Pracownika czy współczynnik Kosztów Szkoleń do Kosztów Pracowniczych.

Efekty posiadanej wiedzy i odbytych szkoleń zarówno jak i poziom motywacji oraz inicjatywy wśród pracowników może być mierzony za pomocą wskaźników takich jak Ilość Zgłoszonych Wniosków usprawniających wewnętrzne procesy, czy Wartość Zgłoszonych Wniosków usprawniających procesy. Współczynnik Wartości Wdrożonych do Zgłoszonych Wniosków jest również efektywną metodą mierzenia efektywności szkoleń i zasobów wiedzy wśród pracowników.

Ważnym elementem długofalowego rozwoju firmy jest wdrażanie nowych produktów lub funkcjonalności oraz rozwijanie nowych rynków zbytu. Wskaźniki które można wykorzystać w tym zakresie to Ilość Nowych Produktów/Funkcjonalności Wprowadzonych na Rynek, Udział w Sprzedaży Nowych Produktów, Średni Czas od Idei do Gotowego Produktu czy współczynnik Koszty R&D do Kosztów Operacyjnych.

Aby wypróbować system zarejestruj się .

Wirtualny Analityk umożliwia realizację tych potrzeb poprzez wbudowany moduł Projektanta BSC oraz przejrzyste i elastycznie definiowane panele, które prezentują dane w prosty i jasny do oceny sposób, informując o poziomie realizacji obranej przez firmę strategii. Informacja ta jest dostępna bez konieczności zagłębiania się w szczegóły lub zapoznania się z dużą ilością danych.

Wykorzystując ZKW jednym rzutem oka można ocenić całościowy poziom efektywności firmy i jednocześnie przez funkcjonalność drill down zlokalizować źródła sukcesów lub problemów.

Aby wypróbować system zarejestruj się .

Wypróbuj teraz30 dni okresu próbnego

FacebookTwitter

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel: +48 12 3410069
tel: +48 12 3410070

mobile:+48 793 836 885
mobile:+48 602 315 641

Wsparcie

Jeśli masz pytania, lub potrzebujesz wsparcia:

jesteśmy dostępni od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00 - 17:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zadzwoń